سیستم برگزاری آزمون
**دانشگاه علوم پزشکی زنجان**
About Product- Version:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

اطلاعیه:

آزمون تشریح عملی 2 مورخه دوم بهمن ماه با تاخیر برگزار می گردد.

نکات بسیار مهم (جهت دانشجویان) :

* نام کاربری برای ورود به سامانه،  شماره دانشجویی و  رمز عبور کد ملی است

* داوطلبان موظف هستند حداقل  15دقیقه قبل از آزمون، جهت کنترل نام کاربری تخصیص داده شده در آزمون، وارد سامانه شوند.

*  استفاده از مرورگر Google chrome حداقل ورژن 83 جهت ورود به سامانه الزامی است. (لینک دریافت مرورگر)

 *  فايل راهنماي استفاده از سامانه ویژه دانشجویان و داوطلبان(کلیک نمایید)

*   فایل راهنمای بازگشت به عقب در سوالات آزمون (کلیک نمایید)

 *  در صورت وجود مشکل با شماره تلفن های زیر  تماس حاصل نمایید.

دانشکده پزشکی :

02433140306

دانشکده دندانپزشکی :

02433148205

دانشکده پرستاری زنجان :

02433148327

دانشکده داروسازی:

02433469893

دانشکده پیراپزشکی :

داخلی واحد فناوری 203 شماره های ثابت(کد024) 33781300، 33772092، 33772514، 33772093

دانشکده پرستاری ابهر :

02435279413  و   02435279412 داخلی 242 , 02435244810

مرکز بهورزی زنجان

02433156165